Export Begeleiding

Wilt u met uw bedrijf of product buitenlandse markten veroveren? Kontrast helpt u uw grenzen te verleggen en antwoorden te formuleren op vragen als: in welke markten liggen voor mij kansen, hoe word ik daar actief, wie zijn de concurrenten ter plekke en hoe is de lokale bedrijfscultuur? Samen met u maken wij een plan van aanpak om met succes de markt in het land van uw keuze op te gaan.

We zien dat sommige bedrijven huiverig zijn om te gaan exporteren. Dit geldt ook voor bedrijven die zeker kansen hebben, zoals bijvoorbeeld innovatieve technische bedrijven. Voor een deel is dit de angst voor het onbekende, maar voor een deel ook omdat export risico´s met zich meebrengt. Ondernemen is risico nemen, maar door u goed voor te bereiden, zijn die risico´s  grotendeels goed beheersbaar.