Gedragscode

NOBCO

Kontrast werkt volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO), zie www.nobco.nl.

Visie NOBCO

De mens is oneindig in zijn mogelijkheden en is altijd in ontwikkeling. Coaching levert hieraan een krachtige bijdrage.

Missie NOBCO

De missie van de NOBCO is om leidend te zijn bij de ontwikkeling van coaching als professie en een bijdrage te leveren aan de bekendheid en beschikbaarheid van professionele coaching in de samenleving.

Regelmatig wordt samengewerkt met een team van gecertificeerde coaches.

Kontrast werkt volgens de ethische gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO)

Introductie

Het doel van de ethische gedragscode (EGC) is ‘professionaliteit’ van beroepscoaches onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van coaches.

De ethische gedragscode biedt coaches ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De ethische gedragscode biedt coaches daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

Het staat een niet-aangesloten coach vrij zich te conformeren aan de NOBCO ethische gedragscode mits ondubbelzinnig vermeld wordt dat er geen beroep op het klachtenreglement mogelijk is.

De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan echter nooit door toepassing van deze ethische gedragscode alleen beantwoord worden. De ethische gedragscode biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt, net zo min als iemand alleen op grond van overtreden van het gestelde in de ethische gedragscode juridisch strafbaar gesteld kan worden. Het zich gehouden hebben aan of het overtreden hebben van deze ethische gedragscode kan daarentegen wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden, en, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de oordeelsvorming.

In geval van overtreding kan een cliënt, de opdrachtgever of de opdrachtgever namens de cliënt contact opnemen met de NOBCO, waarna de klachtencommissie een klachtenprocedure in zal stellen.

Via onderstaande link/pdf kun je de gehele ethische gedragscode bekijken;

NOBCO_Ethische_Gedragscode_versie_februari_2013

NOBCO-logo61-20x20cm2